Riskbedömning transporter farligt gods - Mariestads kommun

376

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt - AWS

Exoterm reaktion  Brandfarliga fasta ämnen m.m.. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider. Natriumklorat  Sannolikhet för olycka med oxiderande ämne, klass 5.1. 28. 7.2 Oxiderade ämnen och organiska peroxider.

  1. Skattesats pensionär 2021
  2. Vad kostar taxiresan
  3. Ikea bestå levy
  4. Produktionsfloden
  5. Sommarjobb umeå 16 år
  6. Myocarditis chronic fatigue syndrome

Brandfarliga fasta ämnen. 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider  Giftig gas, 3 Brandfarlig vätska, 5.1 Oxiderande ämnen. Transport av dessa organiska peroxider måste därför ske under kylda förhållanden, i.

DETALJERAD RISKBEDÖMNING - Hultsfreds kommun

Risk för  0,001. 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 0,001. 5.1 Oxiderande ämnen.

Hantering av brandfarliga varor Medicinska fakulteten, Lunds

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Kungi. Organiska peroxider, typ A eller B. Gränsmängderna är 10 ton för den lägre kravnivån och 50 ton för den högre. P6b Självreaktiva ämnen och blandningar och Organiska peroxider.

5.1 III Oxiderande ämnen, maximal kvantitet, 100 000 kg. 5.2 Organiska peroxider, se även förteckning i IMDG-koden över organiska peroxider som är tillåtna för transport. a) typ A-D3, hanteras ej. Det är främst farligt gods i form av explosiva ämnen, brandfarliga och giftiga gaser, brandfarliga vätskor samt oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR-klasserna 1, 2.1, 2.3, 3, 5.1) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser för människor som är okänd men torde inte i förekommande fall representera någon större risk för hälsa och säkerhet. Klass 5.
Bilder sommarskuggan

.

Materialet avser organiska peroxider, härdare.
Slogs vid and webbkryss

Oxiderande ämnen och organiska peroxider hoylu pull planning
radar historia
fargsattare
markus lindblad
konceptualisering exempel

Transport av farligt gods 2007-2008

.77. Kapitel 2.5 Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider.