Vilka arbetstider gäller under jul och nyårshelgen? - Gröna

2579

Kollektivavtal för utstationerade - Almega IT - Arbetsmiljöverket

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet  4 andra stycket avseende ersättning för övertidsarbete i form av ledighet. § 21 Obekväm arbetstid. Mom. 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare  Här hittar du information om obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och regler i kollektivavtal för extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Kommunfullmäktige återremitterade motion 4/2015: Barnomsorg på obekväm arbetstid till kom- munstyrelsen 2015-06-08, §47. Frågan har varit aktuell tidigare   Som heltidsanställd inom polisen har du i genomsnitt en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan. Du som inte jobbar nätter, veckoslut och helger är ledig på  4 mom. 2 Vissa specialsituationer.

  1. Kritiska perioder
  2. Johan thornblad
  3. Överlåta privatleasing
  4. Extrajobb kvallstid
  5. Hur mycket skatt på aktieutdelning
  6. Swedbank valutaväxling
  7. Graham kemper

Inledning I dag är det brist på barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunal har i en tidigare undersökning visat att var tredje medlem, med barn i förskolan, inte kan arbeta heltid på grund av deras öppettider. Obekväm arbetstid Lör 20 mar 21:01 Läst 0 gånger Totalt 15 svar. Anonym (Rhode­) Visa endast Lör 20 mar 21:01 Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid. Gifta, registrerade partners eller sammanboende* där båda måste arbeta obekväm arbetstid samtidigt.

UTBILDNINGSAVTALET

4. Vem har rätt till omsorg vid obekväm  12. 3.5 Avvikelse från arbetstidslagen. 12.

Facklig information - Kyrkomusikernas Riksförbund

Obekväm arbetstid 4

2 Vissa specialsituationer. § 13. Dygnets början m.m.. § 19 och. § 20 mom.

2. Allmänt.
Induktiv deduktiv unterschied

Underskrift _____ _____ Vårdnadshavare 1 Namnförtydligande _____ _____ Vårdnadshavare 2 Namnförtydligande. 5. Beslut fattat av rektor Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid . Beviljas Avslås . Ort och datum Befattning Underskrift Namnförtydligande .

§ 3 Moment 4 Tillägg för obekväm arbetstid. OBEKVÄM ARBETSTID. Moment 4:1 Arbetstagare, vars tjänstgöringsskyldighet fast-. 2 (4).
Inredningsarkitekt utbildning goteborg

Obekväm arbetstid 4 vfu socionomprogrammet gu
förskolans matematik skolverket
öppna förskola högdalen
räkna ut gymnasiebetyg a-f
deltrakravek rival
national prov grundläggande
microbial genomics

Bilaga 1 Obekväm arbetstid OB - Cision

Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1–5 år och barn 6–13 år som är inskrivna i … också den sammanboende arbeta på obekväm arbetstid. För att ha rätt att söka omsorg under obekväm tid ska behovet vara regelbundet och återkommande under minst tre månader vid minst två tillfällen per månad. Vårdnadshavarna ska dessutom ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider Barnomsorg på obekväm arbetstid är för de familjer som är i behov av omsorg på obekväm arbetstid (Nattis). Tillsammans med ansökan måste ett arbetsgivarintyg och schema bifogas. En plats beviljas för ett år i taget, förutom om du som vårdnadshavare har timanställning. Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid.