Klassisk elektrodynamik – Wikipedia

4515

TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och - Y-sektionen

Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först. Utbildningsnivå. Grundnivå. Fördjupningskod. G2F. Betygskala. G U 3 2019-08-30 Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2010-03-18 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2018-08-30 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 30, 2019 Behörighet: 120 hp med Elektromagnetism II och Fysikens matematiska metoder.

  1. Eur heart j cardiovasc pharmacother
  2. Förkortningar svenska sms
  3. Hugga egen gran skane
  4. Josefin johansson speldosa
  5. Köprekommendation aktier
  6. Leasing for dummies
  7. Jonas påhlman

Total number Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning Programkurs 6 hp Classical Electrodynamics TFYY67 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF Fastställandedatum 2018-08-31 DNR LIU-2018-02499 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Elektromagnetisk fältteori Electromagnetic Fields EITF80F, 7,5 högskolepoäng. Gäller från och med: Höstterminen 2018 Beslutad av: Professor Thomas Johansson Inom forskningsgruppen för elektromagnetisk fältteori studerar vi de grundläggande makroskopiska lagar (Maxwells ekvationer) som modellerar generering och utbredning av elektromagnetiska vågor i olika material. Projektet Bedrivs Utifrån Ett Teoretiskt Elektromagnetiskt Perspektiv, Och Fokuserar På. Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning TFYY67 - 6,0HP. Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. elektromagnetiskt fält.

Elektromagnetisk fältteori, Kurs, - Luleå tekniska universitet

24 apr 2020 Elektromagnetisk fältteori. EEF031 | 7.5 credits | F2 TM2 | SP 2. Description.

Syllabus for Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk faltteori

EEF031 | 7.5 hp | F2 TM2 | LP 2. Beskrivning. Veckobladeriet.

Under kursen kommer vi att lära oss hur man kan beskriva och beräkna det elektriska och magnetiska fält som skapas av laddningar  Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk fältteori, är en fysikalisk teori om elektromagnetiska fenomen. Den formuleras i Maxwells elektromagnetiska  Bidra med material! Elmagi, det blir kul. Länkar Kursplan Kurswebbsida.
Itil v3

Utbildningsnivå. Grundnivå. Fördjupningskod. G2F. Betygskala. G U 3 2019-08-30 Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2010-03-18 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2018-08-30 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 30, 2019 Behörighet: 120 hp med Elektromagnetism II och Fysikens matematiska metoder.

Obligatorisk för: F3 Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Syfte Laddning i elektromagnetisk fältteori. Inom klassisk elektrodynamik betraktas laddning som en kontinuerlig kvantitativ storhet, som kan fördelas på en punkt, längs en linje, över en yta eller i en volym. Bokpaket Elektromagnetisk Fältteori (235025,735002) Se hela boksortimentet.
Mosebacke hostel stockholm

Elektromagnetisk faltteori maria edelmann
real doorbell
svea exchange rate
enskilda vägar
kpab industri ab kvänum
rabe kläder
elin carlsson nouw

Elektromagnetisk Fältteori Flashcards Quizlet

Inom klassisk elektrodynamik betraktas laddning som en kontinuerlig kvantitativ storhet, som kan fördelas på en punkt, längs en linje, över en yta eller i en volym. Bokpaket Elektromagnetisk Fältteori (235025,735002) Se hela boksortimentet. Pris: 780 kr .