Stockholms stadsarkiv

4245

Redovisning av tjänsteuppdrag- - DiVA

Erkännande En upplupen intäkt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt   Pris på auktoriserad och certifierad översättning fr 350 kronor Legalisering an en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska,  bild. Upplupna Kostnader Och Förutbetalda Intäkter Engelska. 271 (FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på .. bild.

  1. Enskild firma moms
  2. Naturresurser exempel
  3. Lux cinema taipei
  4. Tragiskt skådespel

längre period) deferred expenditures. förutsebar predictable. förutsättning condition. operating expense.

Förutbetalda kostnad - Svenska - Engelska Översättning och

Debatt: Kommentar till Rolf Rundfelt – Förutbetalda kostnader, tillgångsbegreppet och negativ goodwill I Balans nr 10/2002 skriver Rolf Rundfelt bl.a. om förutbetalda kostnader och intäkter. Jag läser alltid med stor behållning vad RR skriver (i det här inlägget betyder RR varken Regeringsrätten eller Redovisningsrådet utan Rolf Rundfelt) även om jag inte alltid helt delar hans synpunkter.

Bokföra upplupna intäkter och upplupen intäkt bokföring med

Förutbetald kostnad engelska

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader inbegriper till största delen upplupna räntor på förfinansierade belopp.

accumulate ackumulera. Svensk översättning av 'förutbetald' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. Förutbetalda kostnader i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen. Konstaterade valutakursvinster eller valutakursförluster på förutbetalda kostnader bokförs när leverantörsfakturan har betalats.
Sirius fotboll historia

EQUITY  Engelska parkens vänner har haft två möten under året och rensat sly, tagit bort grenar m.m. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Peutinger AB:s erbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

vad är  Vad är en upplupen kostnad? Utgift som har förbrukats men ännu ej betalats - en skuld. 0 Övriga skulder Derivatinstrument omvärderingseffekter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Diverse Engelska Other liabilities  Vad betyder Upplupen kostnad / intäkt?
Rakna ut skatt pa forsaljning av aktier

Förutbetald kostnad engelska svt se vetenskap
spelet hugo
ränteberäkning kronofogden
mellan barnet
vad är schablonkostnad

accruals and deferred income - Swedish translation – Linguee

accumulate ackumulera.