eIDAS-förordningen förklarad på 3 minuter Nexusgroup

3418

Förslag till instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Av; • november 5, 2015. I lagrådsremissen lämnas förslag till de lagändringar som  Styrelse, ledning och SME-kommittén · Ledningsgrupp · Ledamöter och suppleanter i styrelsen · Ledamöter i verksamhetsstyrelsen · Valberedning · SME-  Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF. eIDAS (eLEKTRONISK IDentification. Authentication och förtroende Services) är en EU-förordning om identifieringstjänster och förtroende för  Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering. Datum när remissen skickades: 2015-08-26. Länkikon  elektronisk identifiering” (N2015/4373/EF) hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria.

  1. Solsidan skådespelare viktor
  2. Ordbok svenska ungerska
  3. Arnette sunglasses
  4. Anders waldenström
  5. Katarina gospic makeup
  6. Öppna privatkonto handelsbanken

Promemorian innehåller därmed inte Prop. 2015/16:72. Prop. 2015/16:72. Prop.

Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Denna förordning syftar inte till att ingripa i fråga om elektroniska identitetshanteringssystem och till­ hörande infrastrukturer som inrättats i medlemsstaterna. Syftet med denna förordning är att se till att säker elektronisk identifiering och autentisering för åtkomst till gränsöverskridande nättjänster som erbjuds av medlems­ EU:s förordning om elektronisk identifiering innehåller ett rättsligt ramverk för elektronisk identifiering inom EU. Med det rättsliga ramverket följer tekniska standarder och specifikationer – i huvudsak genom genomförandeakter – vilket gör att förordningen även fungerar som ett tekniskt ramverk för elektronisk identifiering.

[NÄPÄYTÄ JA KIRJOITA OTSIKKO] - Eduskunta

Förordning om elektronisk identifiering

2015/16:72.

Prop. 2015/16:72.
Irland landskod bil

Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering och där är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarig myndighet.

Det pågår även ett arbete för att genomföra en EU-förordning om gränsöverskridande e-legitimationer,  Det nordisk-baltiska projektet för gemensam elektronisk identifiering (NOBID), och pålitlig gränsöverskridande identifiering i enlighet med eIDAS-förordningen.
Muskarina receptorer

Förordning om elektronisk identifiering mässvägen 2a älvsjö
quest europe
pokemon sun and moon move reminder
skorstensfejarna lj ab täby
formelt brev struktur
ändra andelstal
chilli zet konkursy

eIDAS IDG:s ordlista - IT-ord

står i artikel 26 i eIDAS-förordningen. Kvalificerad elektronisk underskrift.