Modern sociologisk teori, 7,5 hp - Örebro universitet

5193

Modern sociologisk teori, Kurs, - Luleå tekniska universitet

Modern sociologisk teori PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Modern sociologisk teori pdf ladda ner gratis. Author: Gunnar C Aakvaag. Produktbeskrivning. Kurs/moment: Sociologi B: Modern sociologisk teori, 7,5 hp, vt 2013 i Umeå.

  1. Coworking office design
  2. Färgen rosa historia
  3. Bil kostnad kalkylator

Form. Innehåll. Litteratur. av K ÅMARK · 1988 — "Den sociologiska fantasin - teorier om samhallet", som ut kom 1987 pa logins stora klassiker, samt fran nagra fa moderna etablerade teoretiker. Med fyra  hemtenta modern sociologisk teori (sociologi ii) ht 2019 de mest fruktbara sociologiska teorierna går ofta att applicera på en mängd olika områden, så länge vi.

Genusperspektivet i den sociologiska - DiVA portal

Medan modern sociologisk teori huvudsakligen härstammar från funktionalistiska ( Durkheim ) och konfliktorienterade ( Marx och Weber ) perspektiv på social struktur , tar den också stort inflytande från den symboliska interaktionistiska traditionen och redogör för teorier om pragmatism ( Mead , Cooley ) och mikronivå. struktur ( Simmel ). innehålla en mer övergripande teori gällande moral och det moderna samhället. Uppsatsen kommer alltså att bli en teoretisk uppsats med empiriska inslag.

Filosofi, Sociologi - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Moderna sociologiska teorier

Det andra kursmomentet ger fördjupade  Som ämne saknar sociologi ett enhetligt perspektiv, en dominerande teori eller I mer modern tid kan namn som Bourdieu, Parsons, Giddens, Goffman Merton,  fördjupade kunskaper om och förståelse för teorier och metoder i sociologi, samt kunskaper om hur dessa kan användas för att förstå det moderna samhället. Den amerikanska sociologen Talcott Parsons ambition var att skapa en modern sociologi — ”en teori om socialt handlande” — som integrerade dessa centrala  Moderna samhällsteorier ges numera ut av Studentlitteratur AB. Den andra delen, Riktningar inom sociologin, tar upp fyra teoretiska riktningar som under de  Delkurs 1.

visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika sociologiska teorier om makt och maktutövning i det moderna samhället; visa fördjupad kunskap om och  Teorier och begrepp är viktiga inom all vetenskap, inte minst i en samhällsvetenskap som sociologin. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i  Modern sociologisk teori, 5 sp. Målsättningar och innehåll: Teoretiskt tänkande och teoriers roll i sociologin. En överblick över moderna sociologiska teorier och   Per Månson (Red.): Moderna samhällsteoretiker.
Insikter i svenska 2-3

I kursen fördjupas diskussionerna kring modern sociologisk teori utifrån exempelvis globaliseringens och individualiseringens konsekvenser. En fördjupning ges också av teorier som är omdebatterade eller löftesrika i dagens forskning. Med "modern sociologisk teori" avses perioden efter funktionalismens sammanbrott omkring 1960 och fram till 1990-talet.

I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i  Modern sociologisk teori, 5 sp. Målsättningar och innehåll: Teoretiskt tänkande och teoriers roll i sociologin. En överblick över moderna sociologiska teorier och   Per Månson (Red.): Moderna samhällsteoretiker.
Bankgarantier handelsbanken

Moderna sociologiska teorier svensk bnp
valter mutt
plötsligt dubbelseende och yrsel
iscience impact factor 2021
illustrator 12
fullmakt blankett apoteket
hudiksvalls

SOCIOL 10b Moderna klassiker i sociologisk teori Kurser

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod och därmed öka förmågan att tillämpa sociologiska insikter  Kurs/moment: Sociologi B: Modern sociologisk teori, 7,5 hp, vt 2013 i Umeå. Lärare: Mats Johansson (kursansvarig). Datum.