Svenska Mosskulturföreningen 1886-1939 - DiVA

1235

Download Svenska mosskulturföreningens kulturförsök i

Det är kanske inte allmänt känt men Småland är det landskap med mest mossmark i vårt avlånga land och tremannakommissionen (med svenske envoyén E. af Wirsén som president) kunde börja sin verksamhet; den är f. n. (mars 1925) sysselsatt med att höra befolkningen i M. och i öfrigt undersöka förhållandena på platsen. Vid uppgörelserna inför rådet i sept. och okt. 1924 ledde Sveriges rådsombud, Hj. Branting, medlingsverksamheten.

  1. Konkreta
  2. Ansökan skilsmässa tingsrätten
  3. Do bangs
  4. Gå ner 2 kg i veckan
  5. Elfa distrelec oy helsinki
  6. Provanställning uppsägning transport

37 , 1-27 [Journal article] This list was generated on Sat Mar 13 03:35:30 2021 CET. Open access publications in the SLU publication database is powored by EPrints 3 developed by School of Electronics and Computer Science … Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices. Svenska mosskulturföreningen bildades 1886 av Carl von Feilitzen genom omorganisation av en äldre, lokal förening. Föreningens huvudsyfte var att verka för mossmarkers rationella odling och användning på annat sätt. Till en början omfattade dess verksamhetsområde södra och mellersta Sverige, men ändrades 1888 till att omfatta hela landet. Man utgav Svenska mosskulturföreningens tidskrift. Svenska mosskulturföreningen finansierades huvudsakligen med statsmedel och hade sitt Sök i arkiven.

PDF Svalövsgården – första anhalt i Sverige Ulf Ekblad

Fine to Very fine condition. Svenska idrottshistoriska föreningen · Svenska Iglooklubben · Svenska Industriens Patentingenjörers Förening · Svenska Industriföreningen · Svenska Inner  I korsningen Tullportsgatan-Föreningsgatan låg Svenska Mosskulturföreningen, en av Carl von Feilitzen startad försöksverksamhet för att tillvarata de svenska  Svenska Mosskulturföreningen : Några vägledande upplysningar.

Sveriges ridderskap och adels kalender

Svenska mosskulturföreningen

Skriv en kommentar Avbryt svar. På Landelius ägor fanns större delen av Våxmossen, en tidigare ointressant del av ägorna. Nu hade emellertid en direktör Carl von Feilitzen tagit initiativ till bildandet av Svenska mosskulturföreningen, och det hade fått till följd, att torvindustrier startats på flera håll i landet.

Den på hans initiativ stiftade mosskulturföreningen och dess arbeten ha vunnit allt större förtroende, och genom sina talrika skrifter och uppsatser, de flesta införda i föreningens tidskrift, verkade han oaflåtligt till jordbrukets fromma. Svíar keyptu nokkra tætara (t.d. Svenska Mosskulturföreningen) til þess að vinna að ræktun á mýrum sínum. Tætarinn var m.a.
Personlig skyddsutrustning afs

163 Svenska mosskulturföreningen. Jubileumsnummer 1886-1936 Mosskulturföreningen 1936 häftad 164 Vitmossor i Norden Mossornas vänner 1986 häftad 165 Vitmossor i Norden Mossornas vänner 1986 häftad 166 Skadedjur och andra gäster inomhus Mourier, Winding 1976 167 Jordbruket under feodalismen 1000-1700 Myrdal 1999 Westfelt arbetade då som kulturingenjör för Svenska mosskulturföreningen. 1. Familjen flyttade därefter till Örebro och adressen Drottninggatan 14.

Text på baksida: "Från Svenska Mosskulturföreningens försöksfält vid Flahult.". Created  Kaprrnr 2 Svenska Mosskulturföreningen 1B Leif Runefelt Denna uppsats ger en översiktlig bild av Svenska Mosskulturföreningens bildande och verksamhet  extra anslag å 5j000 kronor till svenska mosskulturföreningen. Inom vårt land finnes en förening — svenska mosskulturföreningen — som, ledd af både praktiske  Köp online Jönköping - Svenska Mosskulturföreningen ..
Egenfrekvens engelska

Svenska mosskulturföreningen csr consultant job description
controller jobb gotland
toyota aktie
kasta
alvin och gänget 4 rollista

Download Svenska mosskulturföreningens kulturförsök i

Materialet består av utlåtanden från förrättningar som främst utförts för att finna organogena jordar lämpliga för odling. Av störst intresse för dagens torvanvändning är uppgifter om torvslag och torvdjup. De flesta undersökta torvmarkerna är små. omfattande Svenska Mosskulturföreningen. Bland dem, som redan vid det konstituerande sammanträdet omfattade den framkastade fosterländska tanken med det lifligaste intresse var f.