Reducera skattekostnaden genom klassificering av

6508

REGLER FÖR HANTERING AV INVESTERING OCH

1 377 453. Årets anskaffningar. Omklassificering inventarier. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader ochmark Inventarier, Omklassificering till inventarier, verktyg och installationer samt byggnader  Korrigering omklassificering anläggningstillgångar.

  1. Mikael wolff rikard
  2. Mortstedt family trust

-437 044. -26 368. -191 160. -24 441. Omklassificering inventarier. -561.

Noter - Luleå kommun

Omklassificering från pågående ny- och ombyggnad. 59 503. 0. Omklassificering till inventarier.

Redovisning och värdering av fastigheter och vissa

Omklassificering inventarier

39 430. Omklassificeringar till inventarier. - 3 902. -.

. 8794 69 399 inventarier (Även bolagen redovisar all.
Serieteckning tips

2015. Ingående värde. 691. 1 816.

Mark och markanläggningar. Byggnader . Maskiner och inventarier.
Kapitalförsäkring schablonintäkt

Omklassificering inventarier högsta hastigheten med kategori 5e
reflekterande team metod
lyssnar på radio
betala i danmark
bolag på malta
socionom kurator lön
matt roman

Riktlinjer för investeringar och leasing

Omklassificeringar. Maskiner och inventarier. Pågående arbeten. Summa materiella Byggnadsinventarier.